Strona Główna

:: OPIS IMPREZY
Informatyka Śledcza - Skuteczne Wykorzystanie Najnowszych Technik IŚ
Warszawa, 25 - 27 kwietnia 2012
Informatyka śledcza to poszukiwanie i analiza informacji w formie cyfrowej, mająca na celu dostarczenie elektronicznych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć.*

* Encyklopedia Internetowa Wikipedia, Informatyka Śledcza,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka_%C5%9Bledcza

 
Handel narkotykami, bronią, środkami zakazanymi, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa finansowe, handlowe, gospodarcze, phishing, pharming, carding, hacking, kradzież oprogramowania, własności intelektualnej, danych i informacji,  podszywanie się, wymuszenia, wyłudzenia, cyberterroryzm, terroryzm – to zagrożenia, z którymi coraz częściej stykamy się w życiu, a osoby je popełniające coraz częściej i coraz bardziej świadomie wykorzystują technologie IT.

Przestępcy wykorzystujący zdobycze współczesnego świata jako narzędzia w swoim kryminalistycznym procederze, czują się bezkarni. Sądzą, iż ich umiejętności i wiedza pozwalają na ukrycie swoich czynów i własnej osoby w sieci w taki sposób, iż nikt nie jest w stanie trafić na ich trop, nie mówiąc o ukaraniu. Metody i narzędzia informatyki śledczej dostarczają nam niezbędnych środków technicznych, zwiększających szanse ujęcia takich osobników.

Zagadnienia poruszone podczas szkolenia:
 • Dowody cyfrowe, klasyfikacja i ich problematyka.
 • Analizy systemowe.
 • Dokumenty informatyki śledczej
 • Elementy steganografii, kryptografii, crackingu
 • Elementy funkcjonowania systemów operacyjnych.
 • Badanie dysków twardych, napędów optycznych, dysków wymiennych, pamięci masowych.
 • Odtwarzanie danych, kasowanie danych.
 • Zagadnienia IŚ w systemach Unix.
 • Analizy chronionych archiwów.
 • Identyfikacja danych oraz Analiza rejestrów systemowych.
 • Zagadnienia sieciowe P2P.
 • Konwertowanie danych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą warsztatów.

Szkolenie  skierowane jest:

do Funkcjonariuszy Policji, pracowników Prokuratury, pracowników i współpracowników Sądów, Detektywów oraz Agencji Detektywistycznych, pracowników Służb i Jednostek Specjalnych, pracowników oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, pracowników Wojska, Straży Granicznej oraz pracowników firm i tych instytucji, które potrzebują poznać podstawy prowadzenia analizy informatycznej w dziedzinie informatyki śledczej.

Wymagania względem uczestników: podstawowa znajomość budowy systemów operacyjnych, znajomość systemów plików, tworzenia katalogów oraz plików z poziomu systemu operacyjnego, znajomość protokołów sieciowych. Przydatna będzie także wiedza z zakresu zagadnień data recovery, budowy jednostek PC oraz zasad działa oprogramowania malware.

Najważniejsze korzyści dla uczestników biorących udział w szkoleniu:
 • Poznanie specyficznych metod analizy informatycznej.
 • Poznanie technik i narzędzi służących do ukrywania śladów w systemach komputerowych.
 • Nabycie umiejętności samodzielnego odszukiwania śladów i dowodów.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej sposobów funkcjonowania systemów operacyjnych i systemów komputerowych.
 • Poznanie niezbędnych narzędzi i technik, umożliwiających skuteczne analizy informatyczne.
 • Poznanie podstawowych metod zabezpieczania dowodów elektronicznych.
Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe, otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i elektronicznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Organizator zapewnia także posiłki w przerwach między zajęciami. Natomiast nie zapewnia noclegów.

Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 2200 zł + 23%VAT.

Pobierz informacje na temat szkolenia w pliku PDF >>

:: Patroni

  
 
 
 
 
   
 
       
 
 

 
Akademia Linux Magazine (c) 2009
Linux Magazine | XPLOIT | EasyLinux | DPDF | Darmowe Programy