Strona Główna
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Akademii Linux Magazine.

Celem naszych szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu omawianych technologii i rozwiązań informatycznych. Zajęcia składają się na przemian z wykładu opisującego teoretyczne aspekty zagadnienia oraz z ćwiczeń, podczas których uczestnicy wykonują zadania w uprzednio przygotowanej i odpowiednio skonfigurowanej sieci komputerowej. Każdy z uczestników ma do swojej dyspozycji własną stację roboczą oraz otrzymuje wszystkie potrzebne materiały i narzędzia.

Wszystkie szkolenia odbywają się cyklicznie w formule otwartej (zobacz najbliższe szkolenia otwarte) oraz jako szkolenia zamknięte. Szkolenie zamknięte może odbyć się we współpracującym z nami ośrodku szkoleniowym lub w siedzibie  Państwa firmy. Dodatkowo zależnie od potrzeb, program danego szkolenia może zostać dostosowany do Państwa wymagań. Możemy także  zgodnie z Państwa wskazaniami przygotować inne szkolenie poświęcone zagadnieniom informatycznym.
 
:: AKTUALNA LISTA SZKOLEŃ:

Informatyka Śledcza - Skuteczne Wykorzystanie Najnowszych Technik IŚ (3 dni)

Celem szkolenia jest omówienie technik i narzędzi służących do odnajdywania i dokumentowania śladów oraz dowodów przestępstw informatycznych. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania śladów i znajdowania dowodów cyberprzestępstwa, poznają niezbędne narzędzia i techniki, umożliwiające skuteczne analizy informatyczne oraz dowiedzą się, w jaki sposób należy zabezpieczać dowody przestępstw elektronicznych.
:: Cena udziału 1 osoby: 2200 zł*         :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Metody ataków na zabezpieczenia systemów informatycznych (2 dni)

Uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu czy sieci komputerowej wymaga niestandardowego i kreatywnego myślenia. Nie jest możliwe utworzenie bezpiecznego środowiska informatycznego bez znajomości zagrożeń i schematów postępowania atakującego. Uczestnicy szkolenia nauczą się identyfikować poszczególne zagrożenia poprzez świadome ich generowanie oraz obserwowanie efektów ich wykorzystania.
:: Cena udziału 1 osoby: 1800 zł*          :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Analiza powłamaniowa - Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT (3 dni)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami analizy powłamaniowej. Uczestnicy będą mieli możliwość prześledzenia postępowania intruza natychmiast po włamaniu, poznania wykorzystywanych przez niego narzędzi oraz metod, w celu zapewnienia sobie długoterminowego oraz pełnowymiarowego dostępu do sieci i urządzeń serwerowych. Zdobędą także umiejętność samodzielnego odszukiwania śladów włamań.
:: Cena udziału 1 osoby: 2200 zł*         :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Audyt Bezpieczeństwa Systemów IT - Testy penetracyjne aplikacji webowych (3 dni)

Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami nadużyć w serwisach WWW konieczne jest właściwe ich zaprojektowanie, zapewnianie jakości kodu i ich należyte przetestowanie. Penetracyjny test bezpieczeństwa, czyli symulowany atak, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów testowania bezpieczeństwa systemów IT, a w tym aplikacji webowych i serwisów internetowych.

:: Cena udziału 1 osoby: 2200 zł*          :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Ataki na Sieci Bezprzewodowe (2 dni)

Głównym celem szkolenia jest omówienie kluczowych aspektów bezpieczeństwa w sieciach Wi-Fi. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce wygląda atak na sieć bezprzewodową oraz jak dzięki dostępnym technologiom ochrony i szyfrowania zabezpieczyć naszą sieć przed intruzami.


:: Cena udziału 1 osoby: 1800 zł*         :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Bezpieczeństwo Serwisów Internetowych (3 dni)

Celem szkolenia jest zademonstrowanie jak w oparciu o popularną platformę LAMP stworzyć bezpieczny, wydajny oraz niezawodny serwis internetowy. Omówione zostanie jak należy właściwie skonfigurować i zabezpieczyć poszczególne jego składniki. Druga część szkolenia poświęcona będzie monitoringowi pracy serwisu oraz usuwaniu awarii.

:: Cena udziału 1 osoby: 2200 zł*          :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Budowa wydajnych systemów Firewall w oparciu o rozwiązania Open Source (2 dni)

Celem szkolenia jest pokazanie w jaki sposób, w oparciu o dostępne darmowe oprogramowanie i narzędzia Open Source, stworzyć wydajny system Firewall, umożliwiający właściwą ochronę sieci wewnętrznej przed intruzami oraz posiadający pełną funkcjonalność nowoczesnego firewalla.


:: Cena udziału 1 osoby: 1800 zł*         :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Podstawy Administrowania Systemami Linux (3 dni)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem Linuksa  jako serwera w środowisku wielosystemowym – jako serwer plików, wydruku, domeny, backupu, itd. Uczestnicy poznają najważniejsze instrukcje i polecenia oraz nauczą się jak samodzielnie skonfigurować serwer linuksowy.

:: Cena udziału 1 osoby: 1800 zł*          :: Szczegółowe informacje o szkoleniu w pliku PDF

Podane wyżej ceny szkoleń są cenami netto (należy do nich doliczyć 23% VAT) i dotyczą kosztu udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym. W przypadku szkoleń zamkniętych koszt ustalany jest indywidualnie. Minimalna liczba uczestników szkolenia to 5 osób, maksymalna 10-12 (zależnie od tytułu).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące organizowanych szkoleń.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zespół Akademii Linux Magazine
e-mail: alm@alm.org.pl
tel.: 22 742 14 57, faks: 22 742 14 56
Akademia Linux Magazine (c) 2009
Linux Magazine | XPLOIT | EasyLinux | DPDF | Darmowe Programy