Strona Główna

:: AGENDA
Budowa wydajnych systemów Firewall w oparciu
o rozwiązania Open Source
Warszawa, 29 - 30 marca 2012
Agenda - dzień pierwszy (29 marca)
09:20-09:50
Rejestracja
09:00-10:00
Powitanie

10:00-10:45

WYKŁAD: „Zasady działania i konfiguracji systemów firewall, translacja adresów”
Na wykładzie przedstawiony zostanie krótki rys historyczny systemów firewall w oparciu o system operacyjny Linux. Poruszone zostaną teoretyczne podstawy projektowania wydajnych systemów firewall i ich konfiguracji. Przedstawione zostaną różnice między adresami prywatnymi i publicznymi oraz poruszony zostanie temat związany z translacją adresów IP, zarówno jej zaletami jak i wadami.
10:45-11:05
Przerwa

11:05-12:05

ĆWICZENIA: „Instalacja systemu Linux i przystosowanie go do pracy jako szczelny i wydajny firewall”
Na zajęciach uczestnicy zainstalują system operacyjny Linux i zoptymalizują jego działanie do pracy jako szczelny i wydajny firewall.
12:05-12:25
Przerwa
12:25-14:00 ĆWICZENIA: „Konfiguracja systemu Linux do pracy jako firewall w oparciu o dostępne narzędzia Open Source - część 1/2”
Uczestnicy poznają znaczenia komend stosowanych przy budowie systemów firewall oraz praktyczne aspekty dotyczące jego konfiguracji. Zbudowana zostanie szczelna zapora skutecznie chroniąca sieć LAN.
14:00-14:40
Obiad

14:40-17:00

ĆWICZENIA: „Konfiguracja systemu Linux do pracy jako firewall w oparciu o dostępne narzędzia Open Source - część 2/2”
Uczestnicy zapoznają się z możliwościami logowania zdarzeń oraz ich analizy jako pierwszego etapu wykrywania intruzów. Porównają również możliwości konfigurowanego firewalla Linux z możliwościami niektórych urządzeń sprzętowych.
17:00-17:10
Podsumowanie I dnia

Agenda - dzień drugi (30 marca)
09:00-09:05
Rozpoczęcie drugiego dnia

09:05-11:00

ĆWICZENIA: „Praktyczne zastosowanie mechanizmów translacji adresów”
W trakcie laboratorium uczestnicy w praktyce zastosują translację adresów. Zoptymalizują również wydajność zapory firewall poprzez zmianę w systemowym katalogu /proc/
11:00-11:20
Przerwa

11:20-12:05

WYKŁAD: „Serwery proxy w systemach Linux”
Na wykładzie omówione zostaną zasady działania serwera proxy, poznamy różnicę między działaniem zwykłego a transparentnego serwera proxy. Uczestnicy dowiedzą się również o wymaganiach sprzętowych oraz o możliwościach uwierzytelniania za pomocą proxy.
12:05-12:25
Przerwa

12:25-14:50

ĆWICZENIA: „Praktyczne aspekty proxy na przykładzie serwera Squid”
W trakcie zajęć uczestnicy zainstalują serwer Squid oraz poznają znaczenie podstawowych elementów plików konfiguracyjnych. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się z możliwościami uwierzytelniania użytkowników oraz blokowania dostępu do Internetu w połączeniu z wykorzystaniem systemów firewall.
14:50-15:00
Podsumowanie i zakończenie warsztatów
15:00-15:40
Obiad

Agenda może ulec zmianie
:: Góra
Akademia Linux Magazine (c) 2009
Linux Magazine | XPLOIT | EasyLinux | DPDF | Darmowe Programy